Alojz Kobe

Svetniška skupina:
GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Potek izobraževanja:

kontaktni obrazec

poslane pobude in vprašanja

Pregled vseh