vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-175 Sanacija Ulice Ob Težki vodi zaradi posedanja cestišča


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Ulica Ob Težki vodi je zelo prometno obremenjena in v enem delu se je že začela posedati; dejansko so nekateri njeni deli postali nevarni tako za ljudi kot promet; vprašanje ali ima občina kakšen načrt sanacije teh delov cestišča.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Gregor Macedoni.

Odgovor

Sanacija usada na občinski cesti LZ 299022, Jedinščica – Ob Težki vodi, neposredno ob stanovanjskem objektu na naslovu Ob Težki vodi 8, je predvidena v letu 2020. Istočasno je v izdelavi Projektna naloga za ureditev te ceste in sicer od križišča s Šukljetovo ulico do priključka Ulice Jedinščica na Belokranjsko cesto.

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam