vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-174 Obuditev podeljevanja oznake Kolesarjem prijazni


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Čestitka glede priznanja glede trajnostne mobilnosti in pobuda, da se organizacije in javne ustanove morda še dodatno motivira, če se obudi podeljevanje oznake kolesarjem prijazni.

Odgovor

Trajnostna mobilnost je ena izmed prioritet Mestne občine Novo mesto zato bomo z raznimi ukrepi in dogodki spodbujali posameznike in organizacije k spremembam pri vsakodnevni mobilnosti. Za pridobitev certifikata »Kolesarju prijazni« bomo širšo javnost spodbujali na raznih promocijskih dogodkih, s pozivom na naši spletni strani in v občinskem glasilu.

 

 

Pripravil:

 

Gregor Muhič                                                                                         Miloš Dular

Strokovni sodelavec za mobilnost                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam