Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-34 Stanovanjski program za mlade


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda, da se sprejme stanovanjski program za mlade, kajti mladi so tista skupina, ki izkazuje največjo potrebo po stanovanjih, kar je osrednja težava pri osamosvajanju; smiselno bi bilo opredeliti, koliko je praznih stanovanj na voljo, kakšni so pogoji za najem in nakup, stavbni fond; potrebno je izdelati analizo in predlagati ukrepe.

Odgovor

Pobudo podpiramo saj bomo pristopili k pripravi Strategije stanovanjske politike Mestne občine Novo mesto, v okviru katere bo posebej obdelano tudi področje stanovanj za mlade.

Mestna občina ima v lasti 37 stanovanj. Od tega je 6 praznih stanovanj, ki bodo na voljo za najem predvidoma leta 2020. Hkrati pa se izvajata tudi projekta prenove lokacij Glavni trg 2 in Dilančeva 3 v mestnem jedru, s katerima bo zagotovljenih 16 novih najemnih stanovanj.

 

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam