vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–264 Plačevanje bonitete za uporabo službenega vozila


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Koliko in za katero službeno vozilo MO NM plačujeta boniteto za uporabo v zasebne namene župan MO NM in direktorica OU MO NM? 

Odgovor

Županu se boniteta obračunava na osnovi sklenjene pogodbe o uporabi službenega vozila št. 100-7/2014 (409) za vozilo Renault Laguna NM 27-66P. Višina mesečne bonitete je 6,56 EUR za prevoženih manj kot 500 km in 13,11 EUR za prevoženih več kot 500 km na mesec.

Direktorica OU MO NM ne uporablja službenega vozila v zasebne namene in zato se ji boniteta ne obračunava.

 

 

Pripravila:

Nataša Luzar

računovodja VII/2-II

 

 

 

Katarina Petan                                                                                dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                               direktorica

Nazaj na seznam