vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020–263 Sestanek na temo mirujočega in gibajočega prometa s svetom KS Kandija Grm


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Pobuda, da se Občinska uprava s svetom KS Kandija-Grm pogovori o mirujočem in gibajočem prometu v celi krajevni skupnosti.

Odgovor

Zaposleni iz Urada za prostor in razvoj smo se udeležili seje sveta krajevne skupnosti Kandija Grm, ki je bila 23.9.2020.

Na seji smo se seznanili s predlogi in pobudami krajevne skupnosti za reševanja problematike ureditve prometa, sanacije cest in komunalne infrastrukture. Na podlagi zapisnika bomo pripravili konkretne predloge in časovnico za izvedbo.

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam