vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-181 Stroški nabave letalskih kart


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanje kakšni so stroški nabave letalskih kart za vsako leto posebej od leta 2014 do konec oktobra 2019. Zaskrbljujoča poraba proračunskega denarja.

Odgovor

2014: v začetku prvega mandata aktualnega župana (november, december) ni letalskih letov, pred tem ni podatkov,

2015: 2.257 EUR,

2016: 3.853 EUR,

2017: 6.722 EUR,

2018: 1.427 EUR,

2019: 7.962 EUR.

Večino stroškov letov predstavljajo službene poti v okviru evropskih projektov, ki so v celoti financirani iz evropskih sredstev. Mestna občina Novo mesto je s svojo zanesljivostjo in odzivnostjo zaželena partnerica v mednarodnih projektnih konzorcijih, svoje mednarodno delovanje pa je leta 2016 še nadgradila, ko je kot prva slovenska občina postala članica Evropskega združenja za lokalno demokracijo ALDA, ki je specializirano za pripravo, prijavo in upravljanje evropskih projektov. V letu 2017 je bila Mestna občina Novo mesto na razpisu programa Evropske unije Evropa za državljane najuspešnejša občina v Evropi, saj je Evropska komisija odobrila financiranje treh projektov, pri katerih je bila partnerica MONM. MONM je v sklopu programa Evropa za državljane in sorodnih programov v zadnjih treh letih kot partnerica (ali vodilna partnerica) sodelovala pri skupno 12 evropskih projektih, za izvedbo katerih je bilo pridobljenih več kot 200.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Ostali stroški letov predstavljajo službene poti v okviru sodelovanja s pobratenimi in partnerskimi mesti.

 

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja Kabineta župana

 

Mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam