vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 163 Koliko je stala investicija Prenova Glavnega trga in koliko je od tega pridobljenih evropskih sredstev?


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Prenova Glavnega trga je končana. Iz katerih virov je investicija poplačana?

priloga 8.pdf

Odgovor

Celotna vrednost zaključene investicije »Prenova mestnega jedra – Glavni trg« je 7.184.016,49 evrov in je bila plačana iz lastnih sredstev. Po sofinancerski pogodbi je predvideno sofinanciranje v višini 4.587.080,69 evrov, od tega iz EU sredstev v višini 3.669.664,55 evrov in iz državnih sredstev 917.416,14 evrov. Do vključno 06. 11. 2019 smo prejeli nakazanih 2.099.445,37 evrov.

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                            

višja svetovalka za investicije

 

 

Franci STARBEK                                                                        dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                              vodja urada

                                                                                                                          

Nazaj na seznam