vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 162 Kakšni so stroški velodroma (specificirani), ki jih plačuje Zavod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto?


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

V odgovoru na moje svetniško vprašanje, vezano na stroške velodroma z dne 16.6.2019, le-teh niste specificirali, kot je bilo to navedeno v svetniškem vprašanju. Zato vas ponovno pozivam, da specificirate vse stroške povezane z velodromom po postavkah do 1.10.2019, kakor tudi najemnino. Poleg tega tudi po mesecih specificirajte prihodke do 1.10.2019.

priloga 7.pdf

Odgovor

V prilogi vam posredujemo odgovor na vaše vprašanje. Stroški najemnine pokritja velodroma po pogodbi št. 4113-9/2018-1 z dne 4.4.2018 znašajo 11.484,27 EUR na mesec (z DDV). Iz finančne kartice, ki je priloga odgovoru je razvidno, da je bilo v obdobju od 1.1.2019 do 1.10.2019 podjetju Duol d.o.o. nakazano 126.326,97 EUR.

Odhodki Zavoda Novo mesto za Velodrom od 1.1.2019 do 1.10.2019 znašajo 64.151,50 EUR, prihodki od 1.1.2019 do 19.10.2019 pa znašajo 41.646,77 EUR. Odhodki in prihodki so natančno specificirani v prilogi, ki jo je pripravil Zavod Novo mesto.

162-priloga-Kartica finančnega knjigovodstva.pdf

162-priloga-Odgovor Zavoda Novo mesto.pdf

 

Lep pozdrav

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, višji svetovalec za investicije

 

Franci STARBEK

VODJA ODDELKA ZA INVESTICIJE 

                                                                                                          dr. Iztok KOVAČIČ,

                                                                                                            VODJA URADA

Nazaj na seznam