Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-132 Kontejnerji na prireditvah v času prireditev


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kontejnerji na prireditvah v času prireditev

V imenu krajanov Dilančeve ulice pobuda, da se v času prireditev namestijo večji kontejnerji, da se vreče ne nalagajo poleg, ko so mali kontejnerji polni.

Odgovor

 

 

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je pobudo posredovala v pristojno reševanje javnemu podjetju Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto (v nadaljevanju: Komunala). V nadaljevanju vam posredujemo njihov odgovor:

»Odpadki, ki nastajajo po vseh večjih prireditvah na tem območju nikakor ne smejo obremenjevati običajna zbirna mesta komunalnih odpadkov, ne na Dilančevi ulici, kakor tudi na drugih mestih (vključno s podzemnimi zbiralniki). Skladno z odlokom o vzdrževanju javnih površin, je dolžnost vsakega organizatorja prireditve, da poskrbi za čiščenje javnega prostora in odstranitev nastalih odpadkov. Bodisi na način, da to storitev opravi sam ali pa se za to dogovori s Komunalo. V smeri reševanja te problematike, je bilo pred kratkih izvedenih nekaj ukrepov, ki bodo po pričakovanjih prinesli nekoliko več reda, predvsem pa sprejemanja odgovornosti prirediteljev, da odpadki ne bodo obremenjevali mesta, njenih stanovalcev, kot tudi vseh ostalih poslovnih subjektov.«

 

 

 

 

 

Pripravila:

 

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam