vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-109 Stroški velodroma


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Koliko stane Mestno občino in Zavod Novo mesto delovanje velodroma ? V obdobju prvih petih mesecev letošnjega leta naj bodo zajeti vsi stroški in specificirani (elektrika, plin, komunala, najem šotora)

109.pdf

Odgovor

V prvih petih mesecih je v povezavi z objektom nastalo za 55.519,98 € odhodkov, ki zajemajo celotne stroške od energentov do komunale in drobnega inventarja, čiščenja do ostalih vzdrževalno tehničnih stroškov, ki so ob odprtju vsakega objekta nekoliko višji kot kasneje. V prvih petih mesecih delovanja objekta zavod beleži 18.374,28 € prihodkov. Prihodki za razliko od odhodkov niso opredeljeni za vseh pet mesecev, saj se uporaba objekta ni pričela 1.1.2019. Hkrati je potrebno dodati, da so prihodki v večini iz naslova atletske športne dejavnosti, precej manj pa iz naslova kolesarstva in ostalih prireditev, saj je kolesarska steza pričela z obratovanjem kasneje. Vsled zgoraj navedenega, se stroški za obratovanje na letnem nivoju  bistveno ne bodo dvignili. V poletnih mesecih so celo bistveno zmanjšani. Ob polnem zagonu objekta, ki se načrtuje v septembru 2019, se samo iz naslova najemnin predvideva priliv prihodka nad odhodki, potrebnimi na letnem nivoju za obratovanje objekta, saj je zanimanje za uporabo objekta precejšnje. Torej pričakujemo tako odhodke kot prihodke iz naslova najemnin na nivoju okoli 110.000 €.

 

Pripravil:

Zavod Novo mesto                                                                            dr. Vida Čadonič Špelič

Jasna Dokl Osolnik                                                                                       direktorica

Nazaj na seznam