Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019 - 54 Zastave pred rotovžem


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

MO NM naj poskrbi, da bodo zastave pred rotovžem  enako dolge.

Odgovor

Zastave različnih dolžin so bile samo začasna rešitev, sedaj so zastave enako dolge.

 

Urban Kramar

Kabinet župana

Nazaj na seznam