Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-30 Kvaliteta cevi, ki se vgrajujejo v sklopu Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Glede na to, da se v sklopu projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema vgrajujejo ruske cevi iz sive litine, ki so vprašljive kvalitete, pobuda županu, da Občinski svet seznani z dokazili oz. certifikati za radioaktivno.

9001 1 2019 30.pdf

Odgovor

V sklopu projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Dolenjske se vgrajujejo cevi proizvajalca družbe Svobodny Sokol, Rusija. V prilogi vam posredujemo tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na vgrajene cevi.

Priloga.pdf

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam