Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-29 Pobuda za dopolnitev odgovora, posredovanega na vprašanje iz 2. seje Občinskega sveta o številu zaposlenih v OU MO NM


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Pobuda, da se odgovor, št. 9001-1/2019 - 14 dopolni s številom zaposlenih v MO NM na dan 30. oktober 2014 in 30. oktober 2018.                                             

9001 1 2019 29.pdf                                  

Odgovor

Na dan 30. oktober 2014 je bilo na MONM zaposlenih 85, na dan 30. oktober 2018 pa 100 javnih uslužbencev, od tega 5 za določen čas in 5 za čas mandata župana.

 

            

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam