Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-14 Število zaposlenih na Mestni občini Novo mesto


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanje, za koliko se je spremenilo število zaposlenih na Mestni občini Novo mesto v obdobju oktober 2014 do oktobra 2018.                                                    

Odgovor

Odgovor na vprašanje najdete na povezavi:
             
https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/pobude-in-vprasanja-svetnikov/2017051813304621/2018053022273139/dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica 
 

 

 

 

Nazaj na seznam