vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
28.05.2020 900-5/2020–232 Poravnavanje finančnih obveznosti Zavoda Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–231 Izvedba dogodka Krka živi Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–230 Zavod Novo mesto in promocija turistične destinacije Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–229 Stroški dvorane v Češči vasi v 2019 Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-204 Inšpekcija na Mestni občini Novo mesto Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
06.02.2020 9001-11/2019-203 Število zaposlenih v MO NM Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
06.02.2020 9001-11/2019-202 Parkirišče Novi trg Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-181 Stroški nabave letalskih kart Srečko Vovko Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 163 Koliko je stala investicija Prenova Glavnega trga in koliko je od tega pridobljenih evropskih sredstev? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 162 Kakšni so stroški velodroma (specificirani), ki jih plačuje Zavod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 161 Stroški izdajanja občinskega glasila Srečko Vovko Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019-133 Kateri projekti so bili v letih od 2015 do junija 2019 sofinancirani s strani EU ali državnih sredstev Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
11.07.2019 9001-6/2019-132 Kontejnerji na prireditvah v času prireditev Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-109 Stroški velodroma Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019 - 54 Zastave pred rotovžem Srečko Vovko Kabinet župana
14.03.2019 9001-1/2019-55 Vprašanje glede ureditve problematike meteornih vod in kanalizacije v KS Kandija Grm? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-30 Kvaliteta cevi, ki se vgrajujejo v sklopu Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-29 Pobuda za dopolnitev odgovora, posredovanega na vprašanje iz 2. seje Občinskega sveta o številu zaposlenih v OU MO NM Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
17.01.2019 9001-1/2019-14 Število zaposlenih na Mestni občini Novo mesto Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
17.01.2019 9001-1/2019-11 Racionalizacija poslovanja v Zavodu Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana