vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
28.05.2020 900-5/2020–249 Zaščita kolesarske steze pri OMV Janez Murn Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–248 Nadzor cestišča skozi naselje Stopiče Janez Murn Skupna občinska uprava občin Dolenjske
28.05.2020 900-5/2020–247 Prehod za pešce v Črmošnjicah Janez Murn Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-171 Zamenjava azbestnih cevi v centru Stopič Janez Murn Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-170 Vračanje koncesij lovskim družinam Janez Murn Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 148 Pobuda za sanacijo zemljišča Janez Murn Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 147 Vodovod Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-131 Saniranje vejevja, ki visi nad občinskimi cestami Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-130 Križišče Črmošnjice Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-129 Plazišče Stopiče – Dolnja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-128 Vodovod Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-103 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Stopič Janez Murn Direktorica občinske uprave
18.06.2019 9001-5/2019-102 Obračališče za avtobuse na Malem Slatniku Janez Murn Direktorica občinske uprave
18.04.2019 9001-3/2019-88 Parkirni prostori za kamione na Prepihu Janez Murn Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-51 Ustanovitev službe za zapuščene živali Janez Murn Direktorica občinske uprave
14.03.2019 9001-2/2019 - 50 Nevarno plazišče Pri dolnji Težki vodi Janez Murn Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-32 Izgradnja parkirišča pri dvorani Stopiče Janez Murn Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-31 Preplastitev ceste od Malega Orehka do Zajčjega vrha Janez Murn Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-10 Cesta Novo mesto-Metlika - zagotovitev varnosti na tej cesti pri naselju Črmošnjice pri Stopičah Janez Murn Urad za prostor in razvoj