vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-108 Pridobivanje evropskih sredstev za vgradnjo dvigal


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Pod št. 9001-272019-49 je bil posredovan odgovor na pobudo pod zgornjim naslovom, s katerim nisem zadovoljna. Pričakovala sem, da se bo OU ob upoštevanju prisotne stanovanjske problematike starejše populacije in invalidov obrnila z vprašanjem ali pobudo na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Predlagam, da OU razmisli mogoče še v tej smeri.

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto se je s pobudo oz. vprašanjem obrnila na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in dobila naslednji odgovor:

»Financiranje projektov, oziroma kakšni so in bodo še razpisi, oziroma za kaj so namenjena evropska sredstva je odvisno od Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020. Žal, v našem trenutnem Operativnem programu ta možnost sofinanciranja ni opredeljena. EKO sklad sicer nudi kar široko paleto možnosti ugodnih kreditov in nepovratnih sredstev za številne namene, vendar vgradnja dvigal v starejše bloke tudi tam ni predvidena.«

 

 

 

Pripravil:

 

                            Veno Vranc

  administrator za EU sofinanciranje projektov

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam