Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-90 Odprtje prodajalne Muller


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Glede na datum otvoritve glavnega trga, v povezavi z vprašanji prebivalcev, postavljam vprašanje, kdaj bo ponovno odprta prodajalna Muller na glavnem trgu? glede na želeno revitalizacijo mestnega jedra je nujno, da se to zgodi čimprej. to ni samo želja starejše populacije ampak tudi ostalih, ki nimajo časa za obisk prodajaln v trgovskih centrih na obrobju mesta.                              

Odgovor

Mestna občina Novo mesto podpira prihod novih poslovnih subjektov, ki bodo obogatili vsebine v mestnem jedru. Vprašanje smo v elektronski in telefonski komunikaciji že večkrat naslovili na predstavnike trgovske verige Müller. Odločitve še niso sprejeli.

 

 

 

 

                                                                                                             Meta Retar, mag.

                                                                                                         vodja kabineta župana

Nazaj na seznam