Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-49 Pridobivanje evropskih sredstev za vgradnjo dvigal


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

V hrvaških medijih je svetnica zasledila informacijo, da bo Hrvaška pridobila evropska sredstva za vgradnjo dvigal v starejše stavbe, ki teh nimajo; iskala je verodostojno informacijo, če je za ta sredstva kandidatka tudi MONM in kako kaže z njihovo pridobitvijo, a le-te ji ni uspelo pridobiti; na pristojni službi Občinske uprave je povprašala, koliko takšnih stavb ima občina; odgovor je bil, da s tem podatkom občina ne razpolaga; kasneje je v časopisu Delo zasledila informacijo, da je v tej občini okoli 300 takšnih stavb; zaradi navedenega sklepa, da je smiselno pridobiti zanesljivo informacijo, če je pridobitev evropskih sredstev mogoča ali ne in kaj je bilo v tej smeri na nivoju države že storjenega; glede na navedeno daje pobudo, da MONM nemudoma pridobi potrebne informacije in naredi vse, da bo lahko kandidirala za ta sredstva, če se ugotovi, da je to mogoče in pridobi podatke o številu stavb in stanovanj, ki bi ta dvigala potrebovala; na ta način bi lahko rešili veliko problemov starejših in invalidov.

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto redno spremlja razpise in pozive za pridobitev evropskih sredstev. Preverili smo možnost pridobitve evropskih sredstev za vgradnjo dvigal v starejše stavbe in ugotovili, da v Republiki Sloveniji trenutno ni na voljo tovrstnih sredstev.

V občinski upravi bomo tudi v bodoče spremljali razpise in pozive za pridobitev evropskih sredstev in v primeru, da bodo na voljo sredstva za vgradnjo dvigal v starejše stavbe tudi primerno reagirali.

 

Pripravil:

 

                            Veno Vranc

  administrator za EU sofinanciranje projektov

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam