vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 344 Pobuda za postavitev GoNM postaj na železniških postajah


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Pobuda, da se ob širitvi kolesarska mreže GoNM postaji oz. saj ena postavi tudi na železniški postaji oz. na obeh.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto se je o umestitivi kolesarskih postaj ob železniških postajah v Novem mestu že pogovarjala s predstavniki Slovenskih železnic in Ministrstva za infrastrukturo. Do realizacije projekta ni prišlo zaradi trenutno nesprejemljivih finančnih in gradbeno-tehničnih pogojev za Mestno občino Novo mesto. Vsekakor pa se bomo o morebitni izvedbi projekta dogovarjali tudi v prihodnje.

 

 

 

Pripravil:

 

 

Gregor Muhič                                                                                              Brigita Železnik

strokovni sodelavec za mobilnost                                                     vodja organa - direktorica 

Nazaj na seznam