vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 319 Projekti krajevnih skupnosti v 2018-2020


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Pobuda za kratek povzetek vseh realiziranih projektov v krajevnih skupnostih MO Novo mesto v letih 2018 do 2020.

Odgovor

Povzetek vseh realiziranih projektov v krajevnih skupnostih MO Novo mesto v letih 2018 do 2020 smo pripravili v priloženih tabelah.

 

319-PROJEKTI KS-2018.xlsx

319-REALIZACIJA ks 2019.xlsx

319-REALIZACIJA PROJEKTI ks 2020.xlsx

 

Pripravila:

Petra Budja

 

Katarina Petan                                                                          

vodja        

 

dr. Vida Čadonič Špelič   

direktorica

Nazaj na seznam