Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-122 Dopolnitev odgovora 9001-5/2019-98 kolesarske steze


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Dopolnitev odgovora 9001-5/2019-98 kolesarske steze

Prosim za dopolnitev odgovora

1. Kdaj in kateri odseki Ljubljanske ceste bodo rešeni v okviru danih projektov? Ali bodo rešeni tudi vsi odseki (do središča mesta)?

2. Kdaj in kateri odseki Seidlove ceste bodo rešeni v okviru navedenih projektov? Ali bodo rešeni vsi odseki do središča mesta?

3. Glede Kandijske ceste me skrbi stališče občine, da so kolesarske površine urejene v obliki sistema »sharow«, saj slednje nikakor ne predstavljajo varne povezave (upam, da ni treba tega posebej utemelljevati) in dajem pobudo (ter prosim za odgovor), da se išče rešitev tudi za to pomanjkljivost. (Pobuda se delno prekriva z vloženo pobudo na 7. seji)

Odgovor

  • Izgradnja kolesarske infrastrukture (manjkajoče) na Ljubljanski cesti je predvidena v okviru projekta: Regionalne kolesarske povezave Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto. V okviru projekta je predvidena ureditev Ljubljanske ceste do križišča Ljubljanske ceste in Kočevarjeve ulice. Zaključek projekta je predviden konec lete 2023.
  • Izgradnja kolesarske infrastrukture na Seidlovi cesti  je predvidena v okviru projekta: Regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan. V okviru projekta je predvidena ureditev celotne Seidlove ceste od Ločenskega križišča do Šmiheljskega mostu. Zaključek projekta je predviden konec lete 2023.
  • Kolesarska infrastruktura na Kandijski cesti je urejena v obliki »SHEROW« izgradnja ločene infrastrukture trenutno ni mogoča saj poteka v strnjenem naselju in širitve brez rušitev objektov ni mogoča. Občina na tem odseku ne predvideva dograditev oz. spremembo trenutne ureditve.   

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam