Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-119 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje 9001-5/2019-97 velodrom Češča vas - "Olimpijski center Novo mesto"


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Odgovor na svetniško vprašanje po mojem mnenju ni dovolj celovit.

 • Vprašal sem, ali obstaja poslovni načrt za velodrom oziroma nek letni finančni načrt glede poslovanja Velodroma. Se pravi, zanima me, ali obstaja dokument Zavoda Novo mesto, v katerem so prihodki in odhodki Velodroma za letošnje leto opredeljeni. Če je tako, potem prosim, da nam ta dokument posredujete.
 • Vprašal sem, kolikšen je delež »domačih« uporabnikov. Prosim vas, če mi posredujete natančne podatke o dosedanji zasedenosti velodroma (od otvoritve velodroma do danes). Iz podatkov naj bo prosim razvidno, v kakšni meri je velodrom (kolesarski in atletski del) zaseden ter kdo je najemnik.
 • Dodatno me zanima, ali in v kakšni obliki lahko navaden občan uporablja velodrom? Ali je velodrom odprt za naše občane in kako in po kakšni ceni ga lahko uporabljamo? (Po analogiji z atletskim štadionom, kjer je uporaba možna s posebno kartico.). Če te možnosti sedaj ni, dajem pobudo, da se omogoči. Iz članka na portalu lokalno.si je sicer možno razbrati, da lahko občani trenirajo po ceni 6 evrov na uro in mnenje AK, da cena ni ustrezna oziroma da interesa trenirati po tako visoki ceni ne bo ter da upajo na ugodnejši dogovor. Prosim tudi za pojasnilo glede tega.
 • Dodatno vas prosim še za pojasnilo glede prihodkov in odhodkov velodroma za leto 2020. Če obstaja kakršna koli dokumentacija v zvezi s tem na zavodu, nam jo, prosim, posredujte.
 • Ali imamo na občini ali na Zavodu zaposleno osebo, ki skrbi za trženje velodroma in kakšen je učinek te zaposlitve?
 • Glede na ustno pojasnilo župana glede imena »Olimpijski center Novo mesto« (da imamo namreč ustno dovoljenje predsednika OKS) dajem pobudo, da besedo »olimpijski« uporabljamo zgolj, v kolikor dejansko izpolnjujemo pogoje za tak naziv v skladu s pravili glede uporabe tega izraza. Menim, da mora Novo mesto – tudi zaradi svoje olimpijske tradicije (Leon Štukelj) temu nazivu izraziti dolžno spoštovanje in ga ne uporabljati, v kolikor to ni v skladu s pravili. V nasprotnem primeru smešimo sebe in tudi olimpizem. Prosim torej za pisni odgovor, ali je torej uporaba izraza »olimpijski« v skladu  s  pravili OKS ali ne?
 • Odgovor

   

 • Zavod Novo mest je podal oceno stroškov za leto 2019. V oceno stroškov niso vključeni stroški delavcev, ki vzdržujejo objekt. Na Zavodu je v pripravi poslovni načrt za leto 2020.
 •  

  ODHODKI

  Realizacija

  JANUAR - JULIJ

  Ocena

  AVGUST - DECEMBER

  Ocenjena realizacija 2019

  material in storitve

  61.535,00

  60.000,00

  121.535,00

  stroški dela

  0,00

  6.750,00

  6.750,00

  SKUPAJ ODHODKI

  61.535,00

  66.750,00

  128.285,00

   

   

   

   

  PRIHODKI

  Realizacija

  JANUAR - JULIJ

  Ocena

  AVGUST - DECEMBER

  Ocenjena realizacija 2019

  sponzorji

  10.000,00

  0,00

  10.000,00

  povračilo obrat. stroškov

  3.670,00

  1.750,00

  5.420,00

  uporaba prostorov

  20.925,00

  21.940,00

  42.865,00

  MONM – povračilo materialnih stroškov

  35.000,00

  35.000,00

  58.285,00

  SKUPAJ PRIHODKI

  69.595,00

  58.690,00

  128.285,00

   

  Vadba na velodromu se je začela 9.1.2019 zaradi vzdrževanja, ki ga je objekt zahteval tudi v času ne-obratovanja oz. manjše uporabe, ki je bila v prvi tretjini leta 2019:
  • Vadba se je začela 9.1.2019 samo z vadbo starejših skupin atletike. Mlajše skupine atletike so pričele z vadbo šele 22.10.2019.
  • Vadba kolesarjev se je pričela  11.3.2019.

   

  Kolesarski klubi Slovenija:

  K.D. ROG LJUBLJANA

  K.K. KRANJ

  K.K. PERUTNINA PTUJ

  ADRIA MOBIL

  K.K. NOVA GORICA

  K.K. TROPOVCI

   

  Tuje kolesarske ekipe:

  QATAR

  ITALIJA -

  SAUDSKA ARABIJA

   

  Atletski klubi:

  AK KRKA

  AD  KRONOS

  AK KRANJ

  AK OLIMPIA

  AK VELENJE

  AK TRIGLAV

  AK DOMŽALE

  AD KLADIVAR

  ŠD VRHNIKA

  AK RADOVLJICA

  AD DOLENJSKE TOPLICE

  AD MASS

  AD KAMNIK

  AK POLJANE MARIBOR

   

  ŠTEVILO ŠPORTNIKOV SKUPAJ:

  VSE URE

  VSI ŠPORTNIKI

  št. ure

  št. atleti

  332

  3273

  170

  1366

  211

  736

  713

  5375

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ŠTEVILO KOLESARJEV

   

   

   

   

  MESEC

  ŠT. ATLETOV

  št. ur

  ŠT. KOLESARJI - DOMAČI

  št. ur

  ŠT. KOLESARJI - TUJI

  št. ur

   

  JANUAR

  752

  108

   

   

   

   

   

  FEBRUAR

  538

  116

   

   

   

   

   

  MAREC

  402

  33

  376

  58

   

   

   

  APRIL

  35

  7

  121

  28

   

   

   

  MAJ

  104

  9

  115

  16

  34

  19

  ITALIJA

  JUNIJ

   

   

  94

  6

  42

  36

  ITALIJA

  JULIJ

   

   

  18

  4

  38

  20

  ITALIJA

  AVGUST

   

   

  22

  4

  84

  20

  ITALIJA

   

   

   

   

   

  8

  1

  QATAR

  SEPTEMBER

   

   

  131

  10

  64

  20

  ITALIJA

   

   

   

   

   

  63

  9

  S. ARABIJA

  OKTOBER

  97

  21

  78

  8

  193

  56

  ITALIJA

   

   

   

   

   

  210

  21

  S. ARABIJA

  PRIREDITVE

  400

  10

  146

  12

   

   

   

   

  400

  10

  172

  12

   

   

   

   

  171

  6

  93

  12

   

   

   

   

  150

  6

   

   

   

   

   

   

  224

  6

   

   

   

   

   

  SKUPAJ

  3273

  332

  1366

  170

  736

  202

   

   

  Občani lahko uporabljajo velodrom v rekreacijskih terminih. Zavod zaznava v zadnjem mesecu povečan interes. V novembru 2019 so že prvi obiski velodroma rekreativnih skupin. Cene na velodromu so za vse uporabnike enake, ne glede na to ali gre za rekreativce ali za profesionalne športnike. Nov cenik velja od 1.10.2019. Pri uporabi kolesarske steze mora uporabnik dokazati, da je opravil osnovni »tečaj« vožnje po velodromu ali pa ima možnost, da v sodelovanju s kolesarskim klubom Adria osnovno znanje pridobi na kratkem informativnem tečaju. To je zelo pomembno z vidika varnosti  uporabnikov steze.

   

  Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 bo pripravljen do 15. decembra 2019 in ga bo Zavod posredoval naknadno.

   

  Na Zavodu Novo mesto je za trženje velodroma zaposlena oseba od 1.11.2019. O učinkih te zaposlitve bo Zavod podal odgovor po preteku vsaj 6 mesecev zaposlitve, o konkretnih finančnih učinkih pa po enem letu.

   

  V tem delu pojasnjujemo, da ima Mestna občina Novo mesto ustno dovoljenje predsednika OKS za uporabo imena »Olimpijski center Novo mesto«, ter da bo tudi v prihodnje uporabljala ime. O pridobitvi pisnega dovoljenja bo OS MONM o tem seznanjen.

   

   

  Pripravila:

   

  mag. Lidija Plut

  podsekretarka

   

   

  Dolores Kores

  v.d. direktorice Zavoda Novo mesto

   

   

  dr. Iztok Kovačič                                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

  vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

  Nazaj na seznam