Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 154 Dopolnitev pobud


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Župan oziroma občinska uprava naj se opredelita do vseh dopolnitev pobud, ki sem jih vložil na 7. seji občinskega sveta, in na katere nisem prejel odgovora do 8. seje. Molk župana glede svetniških pobud in vprašanj je huda kršitev poslovnika občinskega sveta in predstavlja obstrukcijo dela občinskega sveta. Menim, da je potrebno nemudoma odpraviti to kršitev. Prosim, da se ta zahteva zabeleži v zapisniku.

priloga 3.pdf

Odgovor

Dodatno smo odgovorili oziroma odgovore dopolnili na štiri vprašanja iz 7. seje OS. Objavljeni so pod novimi številkami.

 

 

 

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam