Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-115 Plače v širši Občinski upravi


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Plače v širši Občinski upravi

V prejšnjem mandatu se je naredil pregled plač, prejemkov poslovodstev v širši Občinski javni sferi; takrat se je odkrilo kar nekaj anomalij, ki so se delno odpravile; čas je, da se nekaj podobnega naredi tudi sedaj; pobuda, da župan in Občinska uprava kot ustanovitelj pridobi podatke o vseh plačah na poslovodskih funkcijah v občinskih javnih zavodih, javnih podjetjih in podjetjih, kjer je občina večinski lastnik oz. ima večinski lastniški delež in svetnikom posreduje podatke kot odgovor na to pobudo; kot v prejšnjem mandatu naj se posredujejo in objavijo naj se tudi podatki o plačah v Občinski upravi, s tem da se zaščiti vse osebne podatke.

 

Odgovor

V priloženi tabeli so prikazani podatki plač na poslovodskih funkcijah v občinskih javnih zavodih, javnih podjetjih in podjetjih, v katerih ima Mestna občina Novo mesto večinski lastniški delež ter v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto.

115-priloga.xls

Pripravili:

 

Urška BAN,

sekretar za koordinacijo dela javnih zavodov in

podjetij v občinski lasti

 

Silva VOVKO,

podsekretar za kadrovske zadeve     

 

 

Katarina PETAN,                                                                                    dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada za finance in splošne zadeve                                                       direktorica                                                             

Nazaj na seznam