vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-100 Investicija Velike Brusnice


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda za posredovanje informacije glede posledic, ki jih je gradnja ceste v Brusnice imela na obstoječi vodovodni (kanalizacijski) sistem. Ali drži, da je po obnovi prišlo do okvare/poškodbe sistema? Kakšna je teža teh poškodb in kako bodo sanirane? Pobuda za celovit odgovor.

97 98 99 100.pdf

Odgovor

Med rekonstrukcijo regionalne ceste R3/668-5846 Gabrje – Ratež in struge potoka v Velikih Brusnicah, so v fazi zaključevanja del nastale poškodbe na obstoječem vodovodu (lom vodovoda). Ker je bilo v fazi rekonstrukcije poseženo v telo vodovoda (izkopi v neposredni bližini), ki je star že 27 let in zaradi tega dotrajan, je Mestna občina Novo mesto na tem delu zamenjala vodovodno omrežje v dolžini 450 m.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam