Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-23 Odgovori na svetniška vprašanja z zadnje seje prejšnjega sklica


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje, ali je Mestna občina Novo mesto pripravila odgovore na svetniške pobude in vprašanja z zadnje seje prejšnjega sklica Občinskega sveta? Kje so odgovori objavljeni? Če niso, predlog, da se odgovori pripravijo in objavijo.                                                               

9001 1 2019 23.pdf                                                      

Odgovor

Odgovori so objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod zavihkom Pobude in vprašanja.

 

Pripravila:

Suzana Virc,

podsekretar za OS

 

 

Katarina Petan,                                                                      dr. Vida Čadonič Špelič,

Vodja urada za finance in splošne zadeve                                     direktorica

Nazaj na seznam