Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-22 Pobuda za umik blokade oz. cenzure g. Luke Remsa, ki jo izvaja MO NM na socialnem omrežju facebook


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Gre za nesprejemljivo dejanje Mestne občine, ki deluje proti svobodi izražanja in proti demokratični razpravi. V demokratični družbi ne moremo pristati na to, da se blokira in omeji sodelovanje v javni razpravi tistim, ki mislijo drugače, ali tistim, ki mislijo kritično ali postavljajo neprijetna vprašanja.

Luka Rems je aktiven državljan, študent na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2012 je obudil pobudo izgradnje poti od mlina do mlina, kar je med drugim pripeljalo do nastanka iniciative PešFolk. Vseskozi je pisal (in še piše) različne prispevke o dogajanju v Novem mestu (teme: kršitve predpisov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, delovanje občine itd.). V letu 2015 je dosegel vpis vodne črpalne postaje (Pumpenca) v Register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, trenutno pa si prizadeva, da bi v register vpisali tudi območje železniške postaje v Bršljinu ter zatem razglasili kulturni spomenik. Luka Rems je nenazadnje strokovni sodelavec svetniške skupine Solidarnost in glede na to, da nismo člani koalicije, bi lahko dejanja in vztrajanja pri blokadi razumeli tudi kot akt onemogočanja delovanja in javnega izražanja opozicije. Skratka, gre za aktivnega, sicer pogosto izrazito kritičnega občana Mestne občine Novo mesto. Luka Rems je na facebook strani MO NM občasno napisal komentarje pod objave, saj je želel opozoriti na nekatere (po njegovem mnenju) pomanjkljivosti oziroma težave, izpostavljene zadeve v objavi. Z zapisom je želel predstaviti drugo plat zgodbe, pri tem pa je bil tudi kritičen do ravnanj MO NM, vendar njegovi komentarji niso bili nikoli žaljivi. Komentiral je več objav, med drugim objave o tretji razvojni osi (vzhodna obvoznica), obnovi mestnega jedra, problematiki stanovanj za mlade itd. Vselej se je njegov komentar nanašal na vsebino posamezne objave, nikoli ni pisal vsebin, ki nimajo povezave z objavo.

Do blokade je prišlo že nekaj časa pred lokalnimi volitvami. Pred blokado ni prejel nobenega opozorila. Nasprotno: MO NM je vsebinsko večkrat odgovorila na njegove komentarje, kar lahko razumemo kot primer hitre in ažurne komunikacije MO NM. Blokada pomeni, da nima več možnosti komentirati objav, ravno tako niso več dostopni komentarji, ki jih je napisal. Se pravi, da je dejansko prišlo do cenzure domnevno neprimernih stališč ali razprav. Stran MO NM se tudi ne prikazuje več na njegovem zidu (kar je težava, ker ima MO NM tudi objave o prometu, motnjah v oskrbi z vodo). Na blokado je dobil po večkratnih prošnjah zgolj pojasnilo, ki se ne nanaša na noben konkretni primer. MO NM ni nikoli pojasnila, kaj je bil razlog za cenzuro/blokado.

Blokada je nesprejemljiv, MO NM je javna oblast, zato je nepojmljivo, da blokira občana zgolj zato, ker se z njim ne strinja. V demokraciji je dopustno in zaželeno izražati mnenja ter biti pri tem kritičen do oblasti. MO NM ni poklicana, da sama presoja, kaj je res in kaj ne, izražanje različnih mnenj bi morali biti nekaj najbolj normalnega v pluralni družbi. Ali, kot je napisala filozofinja in političarka Rosa Luxemburg: svoboda je svoboda tistega, ki misli drugače.

Istočasno tudi pobuda, da občina pripravi in javno objavi pravila komentiranja, v katerih bo med drugim navedeno, v kakšnem primeru lahko pride do morebitne (začasne ali trajne) blokade uporabnika. Če taka pravila obstajajo, predlog, da se javno objavijo.

Vprašanje, koliko oseb je MO NM blokirala na svoji FB strani in kakšni so razlogi za blokade.               

9001 1 2019 22.pdf             

Odgovor

Mestna občina Novo mesto podpira vključevanje občanov v javno odločanje in vse njihove aktivnosti z namenom vplivanja na javno odločanje. Še posebej k temu spodbuja mlajše generacije, ki bodo v prihodnje skrbele za razvoj lokalnega okolja. Prav z namenom čim bolj učinkovitega in celovitega informiranja širše javnosti, povečanja dostopnosti občinske uprave, aktiviranja občanov in vzpostavitve dvosmerne komunikacije je ob nastopu prvega mandata župana Gregorja Macedonija kabinet župana uvedel nove, tudi sodobne komunikacijske kanale, ki so blizu tudi mlajšim generacijam. Aktivnost mladih kot mlada, proaktivna ekipa pozdravljamo in spodbujamo.

Mnogi komentarji, ki jih dobivamo, so kritični in jih obravnavamo kot dobrodošle napotke za izboljšanje našega dela. Prav je, da so občani zahtevni in konstruktivno (tudi subjektivno) kritiko vedno sprejemamo ter v največji meri upoštevamo.

Ne podpiramo pa obrekljivih, žaljivih ali kakorkoli drugače diskriminatornih komentarjev, kritikantstva in komentarjev šikanoznega značaja, katerih edini namen je diskreditiranje, izražanje nezadovoljstva in blatenje ter komentarjev, ki niso utemeljeni na pravno in vsebinsko resničnih dejstvih. Pri konkretnem občanu gre pogosto za subjektivna razmišljanja in vrednostne sodbe, ki posegajo v čast in dobro ime ter odražajo nepoznavanje našega dela in prizadevanj, na kar smo ga prek drugih kanalov že večkrat opozorili. Čeprav je spletno okolje odprto za vse in podpira prosto izmenjavo mnenj, uredniki lahko pred pravico do svobode izražanja postavimo zaščito svojih pravic in pravic ostalih sledilcev, zato v tovrstnih primerih objave izbrišemo ali avtorja blokiramo. Tudi spoštovanje soljudi je temeljna sestavina demokracije. Taka pravila komuniciranja sledijo splošnim pravilom in bontonu komuniciranja na spletu in družbenih omrežjih. V zadnjih petih letih so bili iz navedenih razlogov vključno z navedeno osebo blokirani trije od 5.162 sledilcev.

Gospod Remsu smo še vedno na voljo prek vsek drugih občinskih komunikacijskih kanalov, ki se jih tudi redno poslužuje, s čimer so mu dvosmerna komunikacija in dostop do vseh občinskih vsebin vedno omogočeni.

 

Pripravila:

     Meta Retar, mag.                                                                                      

vodja Kabineta župana                          

 

 

14.11.2019

Dodatno vprašanje:

 

V utemeljitvi absolutne in dokončne (?) blokade Luke Remsa ste napisali »Ne podpiramo pa obrekljivih, žaljivih ali kakorkoli drugače diskriminatornih komentarjev, kritikantstva in komentarjev šikanoznega značaja, katerih edini namen je diskreditiranje, izražanje nezadovoljstva in blatenje ter komentarjev, ki niso utemeljeni na pravno in vsebinsko resničnih dejstvih. Pri konkretnem občanu gre pogosto za subjektivna razmišljanja in vrednostne sodbe, ki posegajo v čast in dobro ime ter odražajo nepoznavanje našega dela in prizadevanj, na kar smo ga prek drugih kanalov že večkrat opozorili.

Glede na vaš odgovor vas prosim za dodatna pojasnila:

1.         S katerim konkretnim komentarjem je g. Luke Rems posegel v vašo čast in dobro ime? V čigavo čast in dobro ime (katere osebe?) je posegel in na kakšen način? Opozarjam, da gre za kanal komuniciranja, ki občankam in občanom omogoča komentiranje. V kolikor komentiranje občanu onemogočite, ga postavite v neenakopraven položaj, kar je v nasprotju z ustavnimi pravicami posameznika. Občina je dolžna enakopravno obravnavati vsakega posameznika. Prosim vas, če mi posredujete njegove sporne komentarje? Ali te komentarje hranite?

2.         Ali je »nepoznavanje vašega dela in prizadevanj« po vašem mnenju dovolj dober razlog, da uporabnika (dosmrtno?) blokirate z vaše facebook strani? Se vam ne zdi, da je tudi vaša presoja, da je on subjektiven in posega v vaše dobro ime, lahko subjektivna? Če je on kritičen do vašega dela, lahko vi to subjektivno doživljate na drugačen način, kot je bilo mišljeno? Se ne zavedate, da ste v tem primeru tako tožnik kot sodnik in da kot taki ne morete biti objektivni?

3.         Če prav razumem, Mestna občina Novo mesto nima sprejeti pravil komentiranja in komuniciranja in se pri praksi blokiranja sklicuje na splošna pravila komuniciranja? Predlagam, da pravila vendarle sprejmete in objavite, pri čemer naj omogočajo svobodno izmenjavo različnih mnenj, tudi subjektivna stališča in seveda tudi kritična stališča do Mestne občine Novo mesto.

4.         Zanima me, ali je blokada Luke Remsa dokončna in dosmrtna? Koliko časa bo še blokiran? Vsekakor ponovno pozivam, da se blokada odpravi, saj gre za angažiranega posameznika, ki deluje (ali pa vsaj v dobri veri skuša delovati) v javnem interesu.

5.         Zanima me, kakšno je trenutno število blokiranih oseb.

 

 

Dopolnitev odgovora:

Menimo, da smo že s prejšnjim odgovorom podali dovolj jasna pojasnila g. Lubeju na vsa njegova vprašanja in ponavljamo, da smo gospodu Remsu še vedno na voljo prek vsek drugih občinskih komunikacijskih kanalov, ki se jih tudi redno poslužuje, s čimer so mu dvosmerna komunikacija in dostop do vseh občinskih vsebin vedno omogočeni.

 

                            dr. Vida Čadonič Špelič

                                       direktorica

 

                                                        

Nazaj na seznam