Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-21 Mobilna aplikacija, ki nagrajuje trajnostno mobilnost


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda MO NM, da preuči ukrep iz mesta Bologna v Italiji in ga po presoji vpelje tudi v MO NM.

V Bologni so uvedli mobilno aplikacijo, ki beleži poti, ki so narejene na način trajnostne mobilnosti, se pravi z javnim prevozom, peš ali s kolesom. Uporabniki in uporabnice zbirajo točke, ki jih lahko nato vnovčijo pri lokalnih ponudnikih. Prispevek televizije BBC je dostopen na povezavi: https://bbc.in/2MJb5n3

9001 1 2019 21.pdf                                         

Odgovor

Mestna občina Novo mesto preučuje tovrstne in podobne ukrepe, ki nadgrajujejo trajnostno mobilnost in bodo predvidoma uporabljeni pri razvoju sistema Mestne kartice, ki bo vključevala tudi aplikacijo za pametne telefone. Tovrstne ukrepe bomo seveda lahko še širili, ko nadgradimo tudi sistem izposoje koles in ostale projekte trajnostne mobilnosti v občini.


Pripravil:
Veno Vranc
administrator za EU sofinanciranje projektov

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj 

 

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

 

Dodatno vprašanje:

 

Napisali ste, da mojo pobudo in druge ukrepe preučujete pri razvoju sistema Mestne kartice. Prosim za celovit odgovor:

-           V kakšni fazi je razvoj kartice in kdaj bo kartica zaživela?

-           Katere storitve bomo lahko občani uporabljali na pametni kartici?

 

14.10.2019

Dopolnitev odgovora:

 

Projekt Mestne kartice je še vedno v fazi razvoja rešitve na strani ponudnika. Ta faza je bila v letošnjem letu glede na projektni načrt za določen čas zaustavljena, zaradi mnenja in intervencije Banke Slovenije kot regulatorja tovrstnih plačilnih mehanizmov (med katere Mestna kartica spada). Projektno specifikacijo je bilo potrebno glede na mnenje Banke Slovenije ustrezno popraviti, zato je lansiranje projekta prestavljeno na začetek leta 2020. Občani bodo v okviru sistema Mestne kartice lahko plačevali nekatere storitve javnega značaja, ki jih izvaja Mestna občina Novo mesto ali njeni javni zavodi in koncesionarji. Na začetku bo omogočeno plačevanje parkiranja in javnih potniških prevozov, v nadaljevanju pa tudi drugih storitev, kot je npr. identifikacija v Knjižnici Mirana Jarca, uporaba sistema GONm in sorodnih storitev.

 

 

                            dr. Vida Čadonič Špelič

                                       direktorica

Nazaj na seznam