Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-4 Pobuda za vzpostavitev peš cone v mestnem jedru Novega mesta


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda županu, da na dnevni red seje Občinskega sveta uvrsti akt, s katerim bo na območju Glavnega trga v Novem mestu in v nekaterih zalednih ulicah mestnega jedra vzpostavljena cona za pešce.                            

Odgovor

Peš cone so urejene s Projektom ureditve mestnega jedra – Glavni trg.

Dokončna rešitev se bo oblikovala na podlagi javne razprave, kjer bodo predstavljene variante prometne ureditve zainteresiranim skupinam uporabnikov Glavnega trga oz. mestnega jedra.

 

 

Pripravil:

 

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam