Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odstranitev ksenofobnih grafitov in odpravljanje posledic vandalizma


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Na objektu garažne hiše pri atletskem stadionu se je zopet pojavil ksenofobni grafit. Prosim, če ga občina odstrani.

Poleg tega naj občina razmisli o tem, kako bi na bolj učinkovit način odstranjevala sporne grafite, kakor tudi reševala druge primere vandalizma (razbijanje košev, klopic itd.). Občina naj se zgleduje tudi po ozaveščevalskih kampanjah po zgledu drugih mest.                  

Odgovor

Ksenofobni grafit na objektu garažne hiše je odstranjen. Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestna občine Novo mesto in Občine Straža opravljajo stalni nadzor na javnih površinah, kjer zaznavamo več vandalizma.

S svojo prisotnostjo in opozarjanjem dejansko zmanjšujejo pojav vandalizma na izpostavljenih predelih javnih površin. Inšpekcijske službe in redarji z namenom zmanjšanja vandalizma  sodelujejo v skupnih akcijah predvsem ozaveščanja, s policijo in osnovnimi ter srednjimi šolami.

Dejstvo pa je, da žal vsega vandalizma ne bomo mogli nikoli popolnoma izkoreniniti.

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam