Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda za prostorsko aplikacijo za podajanje prostorskih pobud s strani občanov


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda občini za pripravo spletne aplikacije, preko katere bodo občanke in občani lahko podajali pobude v zvezi z urejanjem oziroma razvojem mesta.

Odgovori občine naj bodo pripravljeni v razumnem roku, oboje pa naj bo dostopno na ogled vsem. Primerno je, da aplikacija omogoča tudi geografsko opredelitev pripombe - na karti občine, ter možnost različnih pregledov - po datumu, po pripombodajalcu, po KS, po ulicah ipd.

Korekten tovrstni primer je lahko ljubljanski: https://pobude.ljubljana.si/ (morda bi bilo najprimerneje, da Novo mesto pridobi isto aplikacijo).   

Odgovor

Mestna občina Novo mesto podajanje prostorskih pobud na predlagan način že omogoča prek spletne povezave »stik z upravo«(https://www.novomesto.si/sodelujte/stik-z-upravo/)  in uporabniškega vmesnika Prostorski informacijski sistem občin – PISO(http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?).

 

Pripravila:

Meta Retar,                                                                                       mag. Gregor Macedoni,

vodja kabineta župana                                                                                  župan

 

 

 

Nazaj na seznam