Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sterilizacija in kastracija mačk v Mestni občini Novo mesto


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda za preverbo ustreznosti financiranja sterilizacij in kastracij mačk v Mestni občini Novo mesto. 

Z Društva za zaščito živali Novo mesto so nas opozorili, da je dosedanji način po njihovem mnenju neustrezen, saj financiranje poteka prek razpisa za društva, kar pomeni, da denar prihaja prepozno. Občina naj preuči prakse drugih občin in ugotovi, ali so sredstva zadostna ter ali je dosedanji način financiranja ustrezen. 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto bo tako kot do sedaj financirala sterilizacije in kastracije mačk preko razpisa. Denar nikakor ne more prihajati prepozno, saj je možno v skladu s pravili stroke opravljati te posege skozi vse leto, najpogosteje pa spomladi in jeseni. Sredstva po naši oceni zadoščajo. Najboljša preventiva proti prevelikemu številu mačk je poleg kastracije in sterilizacije izobraževanje latnikov živali in ostalih prebivalcev, kar zelo dobro opravljajo tako društva kot veterinarske organizacije, ki delujejo na teritoriju naše občine.

 

                                                                                                      dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                direktorica

Nazaj na seznam