Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Uporaba granitnih robnikov ob prenovi Straške ceste


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje, na podlagi česa se je občina odločila za polaganje granitnih robnikov ob prenovi Straške ceste?

Le-ti so namreč veliko dražji od navadnih betonskih robnikov. Ali je bila opredelitev za granitne robnike določena že v samem projektu?

Odgovor

Na vprašanje je na sami seji odgovoril župan mag. Gregor Macedoni: Odločitev za granitne robnike je bila s strani občine iz razloga, ker so le-ti veliko bolj trpežni od navadnih betonskih robnikov. Izkušnje iz terena ob ogledu poškodb, nastalih z izvajanjem zimske službe vzdrževanja cest so pokazale, da so na betonskih robnikih nastale poškodbe, granitni pa so veliko bolj vzdržljivi in zato imajo tudi veliko daljšo življenjsko dobo. Strinjanje z županovim stališčem je podprl tudi svetnik mag. Adolf Zupan.

Nazaj na seznam