Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Obnova Kettejevega drevoreda


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje, kaj se dogaja s prenovo Kettejevega drevoreda; obnova poti in dreves. Odstranjena sredinska ovira naj se čim prej namesti nazaj.

Odgovor

Projekt prenove Kettejevega drevoreda in gradišča Marof je trenutno v fazi izdelave projekta za izvedbo PZI. Ker bo Mestna občina Novo mesto omenjen projekt prijavila za sofinanciranje, je razpis za izbor izvajalca gradnje odvisen od odobritve sofinancerskih sredstev, kar bo predvidoma v letu 2018.

Sredinska ovira na Kettejem drevoredu je bila odstranjena za potrebe prometa v času izvedbe rekonstrukcije priključka Kettejev drevoreda na Seidlovo cesto. Namestitev se bo izvedla pred zaključkom projekta.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Klemen Kestnar           

strokovni sodelavec za investicije

in razvoj                                                                                                           

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                             direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam