Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Vodeni ogledi gradbišč prenove mestnega jedra


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda, da se za zainteresirano javnost organizirajo vodeni ogledi za ogled gradbišč ob prenovi mestnega jedra.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto bo glede na izražen interes javnosti organizirala vodene oglede gradbišča prenove mestnega jedra, tako gradbenih del kot arheoloških izkopavanj.

 

Lep pozdrav

 

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,

višja svetovalka za investicije 

 

 

 

Alenka MUHIČ,                                                                                 dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                     vodja urada

 

Nazaj na seznam