Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
18. 06. 2019 9001-5/2019-94 Podaljšanje brezplačnega parkiranja na parkirišču v Kandiji Marjanca Trščinar Antić Direktorica občinske uprave
12. 07. 2018 Umirjanje prometa v ulici Cesta brigad (Bršljin) Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Ponovno odprtje trgovine Muller v mestnem jedru Marjanca Trščinar Antić Kabinet župana
19. 04. 2018 Ažurirano objavljanje podatkov o poteku obnove mestnega jedra na spletni strani občine Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Zapora ceste v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
01. 02. 2018 Zanemarjenost in poraslost z ambrozijo na privatnih zemljiščih Marjanca Trščinar Antić Občinski inšpektorat
01. 02. 2018 Ureditev cestnega priključka (pogrezanje tal) iz smeri Stopič na regionalno cesto v Črmošnjicah Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
13. 02. 2017 Ureditev pešpoti Marjanca Trščinar Antić Urad za gospodarske javne službe
11. 12. 2015 Aktivno vključevanje svetnikov v dogodke in prireditve Marjanca Trščinar Antić
02. 11. 2015 Pomoč družini Gričar pri plačilu komunalnega prispevka Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
07. 09. 2015 Umestitev projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine v novo strategijo razvoja turizma v MO NM Marjanca Trščinar Antić Kabinet župana
07. 09. 2015 Dotrajanost mosta na Loki Marjanca Trščinar Antić Urad za gospodarske javne službe
07. 09. 2015 Dodelitev statusa kulturnega spomenika lokalnega pomena Brulčevemu mlinu Marjanca Trščinar Antić Urad za družbene dejavnosti