vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Popravek napake v vsebini besedila na informacijski tabli na objektu Gimnazije Novo mesto


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Pobuda za popravek napake v vsebini besedila na informacijski tabli na objektu stare Gimnazije Novo mesto (Gimnazija Novo mesto je najstarejša še delujoča gimnazija v državi in ne druga najstarejša). 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je preverila vsebino besedila na informacijski tabli, ki se nahaja pri frančiškanski cerkvi in Glasbeni šoli Marjana Kozine. Postavil jo je nekdanji Zavod za turizem Novo mesto v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture 2012. Sprejema se pobuda svetnika. Napis na informacijski tabli: »Novomeška gimnazija je za idrijsko druga najstarejša v Sloveniji.« bomo nadomestili z napisom: »Novomeška gimnazija je gimnazija z najdaljšo neprekinjeno tradicijo delovanja v Sloveniji.«, saj so pred novomeško gimnazijo ustanovljeni gimnaziji v Ljubljani in Kopru.

 

Pripravila:

mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Meta Retar,                                                                                                   župan

vodja Kabineta župana   

Nazaj na seznam