vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Uporaba primernejšega termina za "srednjeveški" tlak na Glavnem trgu, najdenem v arheoloških izkopavanjih ob prenovi mestnega jedra


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Pobuda oziroma dobronamerno opozorilo za uporabo primernejšega termina za "srednjeveški" tlak na Glavnem trgu, najdenem v arheoloških izkopavanjih ob prenovi mestnega jedra.

Pri komuniciranju občine z javnostjo le-ta uporablja termin "srednjeveški" tlak, kateri pa dejansko izhaja iz obdobja med 16. in 19. stoletjem, kar pa ni srednji vek, zato predlog, da občina pri komuniciranju uporablja drug, primernejši termin.

Odgovor

Pobuda je bila upoštevana. V dogovoru z vodjo arheoloških izkopavanj v mestnem jedru se uporablja termin prvo tlakovanje mesta (po ocenah iz obdobja med 16. in 19. stoletjem).

Pripravila:

Meta Retar,                                                                                       mag. Gregor Macedoni,

vodja kabineta župana                                                                                  župan

Nazaj na seznam