vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Izgradnja plavalnega bazena v Novem mestu


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Pobuda za izgradnjo notranjega plavalnega bazena v Novem mestu.

Menim, da je ravno plavalni bazen tisti objekt, ki ga Novo mesto izmed vse športne infrastrukture najbolj potrebuje, zato bi morala biti njegova izgradnja najvišja prioriteta novomeške športne politike. S plavalnim bazenom nimam v mislih zunanjega letnega kopališča, ampak pokrit objekt, ki v prvi vrsti omogoča rekreativno plavanje ter plavalne treninge. Novo mesto namreč niti približno ne potrebuje tako nujno zunanjega letnega kopališča (čeprav bi bilo tudi to več kot dobrodošlo) kot potrebuje pokrit plavalni bazen, ki bi omogočal plavanje skozi vse leto ne glede na zunanje vremenske pogoje. Sezona letnega kopališča, ki je namenjeno kopanju in ne plavanju, pa je bistveno krajša (junij-september).

Pokrit plavalni bazen, bodisi 25 bodisi 50-metrski, bi v Novem mestu in na širšem področju jugovzhodne Slovenije zagotavljal pogoje ne le za rekreativno plavanje odraslih, ampak tudi za razvoj različnih športnih panog oziroma dejavnosti v vodi: učenje in treningi plavanja za vse starostne skupine, začetno učenje potapljanja, vaterpolo, vodna košarka, podvodni hokej ipd.. Poleg tega lahko v bazenih izvajamo različne programe za specifične skupine: telovadbo za nosečnice, vadbo v vodi za dojenčke, telovadbo za gibalno ovirane ipd. Plavanje je nasploh dejavnost, ki je primerna za vse starostne skupine. Ker zanj ne potrebujemo veliko opreme, je dosegljivo vsem socialnim slojem. 

Kultura plavanja, ki ga upravičeno štejemo za enega izmed najbolj zdravih športov, je v novomeški regiji izredno slabo razvita. Na tem športnem področju najbolj zaostajamo za drugimi predeli Slovenije. Naše mesto premore zgolj 17-metrski šolski bazen v OŠ Grm, ki je dovolj primeren samo za začetno učenje plavanja. Zaostanek Novega mesta v primerjavi z ostalo Slovenijo je resnično zelo velik, saj pokrite plavalne bazene premorejo ne le vsa večja mesta v državi, ampak tudi manjši kraji, kot so Železniki in Ruše.

Kaj torej Novo mesto dejansko potrebuje? Najmanj 25-metrski plavalni bazen v pokritem objektu, kjer bi bil poleg tega bazena tudi manjši bazen za učenje plavanja otrok (šolski bazen) ter čofotalnik. To je minimalni standard, ki bi zadostil večini potreb po plavanju in plavalnih športih v novomeški občini in tudi širše. Idealni scenarij, ki bi lahko Novo mesto v tem pogledu dvignil celo v nekakšno regijsko plavalno središče, pa bi bila izgradnja pokritega olimpijskega bazena. Pri tem sta nam lahko za zgled tako Kranj kot Maribor.

Kaj pa lokacija? Plavalni bazen bi bilo najbolje umestiti v samo mesto blizu ostale športne infrastrukture (Portoval, Marof) oziroma blizu izobraževalnih ustanov (zaradi lažjega dostopa otrok in mladine). Občani bi mestni bazen hitreje sprejeli za svojega in tudi zaživel bi v večji meri, kot če bi se nahajal na mestnem obrobju ali celo izven mesta. 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto prepoznava izgradnjo pokritega plavalnega bazena kot eno od prioritet na področju zagotavljanja športne infrastrukture saj se zavedamo, da je v Novem mestu ta športna panoga podhranjena in za njen razvoj ne zagotavljamo ustreznih pogojev. Z namenom izgradnje pokritega bazena je Mestna občina Novo mesto  projekt izgradnje bazena vključila v Strategijo športa za obdobje 2010 – 2020 kot tudi v predlog investicij na področju športa za obdobje 2016 – 2020.

Prostorski akti občine omogočajo izgradnjo pokritega bazena na večih lokacijah, tako v centru mesta kot na obrobju. Pokriti 25 metrski bazen je s podrobnejšim prostorskim aktom že predviden pod vzhodno tribuno v športno rekreacijskem parku Portoval. V okviru načrtovanih gradenj v sklopu Univerzitetnega kampusa Novo mesto pa je predviden 50 metrski bazen. Možna pa je še umestitev notranjega bazena v okviru Športno rekreacijskega parka Češča vas.

V letu 2018 bodo proučene lokacije z vidika dostopnosti in ekonomike projekta, kar bo podlaga za odločitev o lokaciji in pripravo projektne dokumentacije.

 

 

 

 

Pripravili:

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

Ivica Menger

višja svetovalka za šport in mladino

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam