vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Postavitev konkretnih spominskih obeležij na javnem prostoru v Novem mestu – Rudolf IV in Marija Terezija


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Pobuda za postavitev spominskih obeležij na javnem prostoru v Novem mestu, in sicer za Rudolfa IV kot ustanovitelja Novega mesta ter Marije Terezije kot ustanoviteljice Gimnazije Novo mesto in novomeške kresije.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je sprejela pobudo svetnika glede priprave pravnega akta, s katerim bo določala pravila in postopke spominskega obeleževanja na javnih prostorih v občini. Skladno s tem pravnim aktom bo tudi sprejemala odločitve glede postavitev spominskih obeležij pomembnim zgodovinskim osebam, med drugimi tudi Rudolfu IV in Mariji Tereziji (spominska plošča, doprsni kip, ipd.).

 

Pripravila:

Mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Sara Drašković,                                                                                            župan

vodja Kabineta župana   

 

Nazaj na seznam