vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Določitev pravil in postopkov spominskega obeleževanja na javnih prostorih


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Pobuda, da Mestna občina Novo mesto sprejme pravni akt (npr. odlok), s katerim bi se določila pravila in postopki spominskega obeleževanja na javnih prostorih v občini. Kot primer dobre prakse je Občina Škofja Loka, ki tak odlok že ima (postavljanje spominskih plošč, kipov, starih umetniških del, ki bistveno vplivajo na podobo javnega prostora, ipd).

Odgovor

Mestna občina Novo mesto sprejema pobudo svetnika in bo pričela s pripravo pravnega akta, s katerim bo določala pravila in postopke spominskega obeleževanja na javnih prostorih v občini.

 

Pripravila:

Mag. Sandra Boršić,

podsekretar

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Sara Drašković,                                                                                            župan

vodja Kabineta župana   

 

Nazaj na seznam