vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
01.02.2018 Uporaba primernejšega termina za "srednjeveški" tlak na Glavnem trgu, najdenem v arheoloških izkopavanjih ob prenovi mestnega jedra Mag. Mitja Sadek Kabinet župana
01.02.2018 Pozabljena polovica Novega mesta: poimenovanje ulic po ženskah Mag. Mitja Sadek Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Popravek napake v vsebini besedila na informacijski tabli na objektu Gimnazije Novo mesto Mag. Mitja Sadek Kabinet župana
22.01.2018 Izgradnja plavalnega bazena v Novem mestu Mag. Mitja Sadek Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Postavitev konkretnih spominskih obeležij na javnem prostoru v Novem mestu – Rudolf IV in Marija Terezija Mag. Mitja Sadek Kabinet župana
21.11.2017 Določitev pravil in postopkov spominskega obeleževanja na javnih prostorih Mag. Mitja Sadek Kabinet župana
25.09.2017 Arheološki park Situla Mag. Mitja Sadek Urad za prostor in razvoj
22.05.2017 Omejitev oziroma prepoved kurjenja v naravi na območju Novega mesta Mag. Mitja Sadek Občinski inšpektorat
22.05.2017 Dodatni vprašanji v zvezi z odgovorom na pobudo za urejanje prog za tek na smučeh v MO Novo mesto Mag. Mitja Sadek Urad za družbene dejavnosti
27.03.2017 Pobuda za urejanje prog za tek na smučeh v Mestni občini Novo mesto Mag. Mitja Sadek Urad za družbene dejavnosti