Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
25.09.2017 Analize o čistosti reke Krke Dr. Janez Povh Urad za prostor in razvoj
18.04.2016 Namestitev opreme za omejitev hitrosti vožnje na križišču Andrijaničeve ceste in Veliko Bučno vasjo Dr. Janez Povh Urad za gospodarske javne službe
22.01.2016 Kreiranje e-naslova za občinske svetnike Dr. Janez Povh Urad za finance in splošne zadeve
07.07.2015 Nevarnost izvoza iz Ulice Cesta brigad na Andrijaničevo cesto v Bršljinu Dr. Janez Povh Urad za gospodarske javne službe
09.02.2015 Ustanavljanje Univerze Novo mesto Dr. Janez Povh Kabinet župana
17.12.2014 Ureditev dovoza k trgovini Hofer v Bučni vasi Dr. Janez Povh Urad za gospodarske javne službe