vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-105 Obnova oz. sanacija mosta na Loki


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Eva Filej Rudman

Pobuda

Že v letu 2015 je bila na to temo podana pobuda glede poškodovanih oz. manjkajočih desk na mostu na Loki in odgovor takrat je bil, da je že bilo izvedeno povabilo k oddaji  ponudb za sanacijo mostnic in lesenih elementov. Opaziti je, da je kar precej desk poškodovanih in uvitih, nekatere pa celo manjkajo, kar se zdi nevarno, zato pobuda, da se poskrbi za sanacijo.

 

Odgovor

Na pobudo je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

Nazaj na seznam