vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-107 Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta svetniki seznani s stanjem oz. ne/vzdrževanjem cest na podeželju


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Opozorilo na problem ne/vzdrževanja cest, zlasti na podeželju in tistih cest, ki so jih ljudje naredili s samoprispevkom. Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta svetniki seznanijo s tem, kakšno je stanje ter kaj in kdaj bo kaj narejeno.

 

Odgovor

Na pobudo je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

Nazaj na seznam