Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
06.02.2020 9001-11/2019-219 Otroško igrišče Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-218 Vodohran in vodovodno omrežje za naselje Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-217 Vzdrževanje zanemarjenih zemljišč in objektov v strnjenih naseljih Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-216 Seznanitev Občinskega sveta s poročilo o migracijah Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-197 Cesta Vahta - Gospodična - Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-196 Celovita sanacije občinske ceste, do obeh priključkov, ki Dolž navezuje na državno cesto NM – Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-186 Posodobitev občinskih cest, kjer poteka avtobusni promet Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-185 Obnova tabel za oznake ulic Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-107 Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta svetniki seznani s stanjem oz. ne/vzdrževanjem cest na podeželju Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
18.04.2019 9001-3/2019-74 Terminski plan sanacije lokalnih cest Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-73 Prepoved levega zavijanja iz Šmihelske ceste na Westrovo ulico v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-72 Postavitev spletne kamere na Glavnem trgu v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-66 Odkup hiše v Romskem naselju Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-65 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-64 Objekti, ki so nevarni za promet, okolico in kazijo izgled naselij Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-63 Odgovor stranki o spremembi OPN MONM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-18 Razmislek o ponovni uvedbi pajka v MO NM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-3 Sklic konstitutivne seje Sveta KS Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za finance in splošne zadeve
17.01.2019 9001-1/2019-2 3. razvojna os - jug Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-1 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Ukrepi za izboljšanje podobe naselij in večjo varnost Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
19.04.2018 Izgradnja priklučka na javno kanalizacijo v naselju Zajčji vrh, HŠ 18 Mag. Franci Bačar Skupna občinska uprava občin Dolenjske
19.04.2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Ureditev zemljišča pri POŠ Dolž in OŠ Stopiče Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
25.09.2017 Ureditev funkcionalnega zemljišča za POŠ Dolž Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22.05.2017 Kataster stavb – vpis bivalnih zabojnikov, ki jih postavi MO NM v romskem naselju Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
22.05.2017 Javna cesta Vahta – Gospodična – Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za gospodarske javne službe
15.12.2016 Vpis nepremičnin v lastni občine v kataster stavb in zemljiški kataster ter vpis sprememb na stavbah v register nepremičnin Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
15.12.2016 Ukinitev statusa javnega dobra na par.št. 2288/1, k.o. Stopiče Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
05.07.2016 Nakup zemljišča za ureditev otroškega igrišča pri OŠ Dolž Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2016 Označitev ulice Ljubenska cesta in ulice Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za gospodarske javne službe
18.04.2016 Oddaja gostinskega lokala v najem v Športni dvorani Stopiče Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22.01.2016 Zagotovitev parkirnih mest za invalide na Glavnem trgu tudi med prazniki Mag. Franci Bačar Urad za gospodarske javne službe
02.11.2015 Sprememba Odloka o komunalnem prispevku Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.09.2015 Novi trg – gospodarjenje z občinskimi zemljišči Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.07.2015 Sanacija zemeljskega plazu pri mlinu Brulc, Hrušica 10 Mag. Franci Bačar Kabinet župana
07.07.2015 Pridobivanje zemljišča (otroško igrišče pri POŠ Dolž), parcela 323, k.o.1489, od leta 2008 do 2015 Mag. Franci Bačar Urad za premoženje in kmetijstvo
21.04.2015 Označitev Ljubenske ceste v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za gospodarske javne službe
21.04.2015 Oddaja lokala v najem v OŠ Stopiče Mag. Franci Bačar Urad za premoženje in kmetijstvo