Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Prosim za pisno pojasnilo, zakaj je investitor, kljub  sklenjeni pogodbi po rumeni knjigi FIDIC, pristal na povišanje stroškov investicije in, ali bodo dodatni stroški sofinancirani s strani države in EU.

V poročilu o realizaciji projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjske, na dan 7.2.2017, je navedeno, da se projekt (gradnja vodarn)  izvaja po rumeni knjigi FIDIC. Kar v praksi pomeni projekt »na ključ«. S poročilom smo bili obveščeni o podpisih aneksov v znesku 147.013,12 EUR brez DDV in 311.066,37 EUR brez DDV.

Odgovor

Na vprašanje svetnika g. Alojza Kobeta je odgovoril vodja projekta in koordinator g. Jernej Muhič. Dopis Komunale Novo mesto d.o.o., št. 60-JM-690/2017, z dne 27. 3. 2017  je v prilogi.

 

Pripravila:

Alenka Muhič   

podsekretarka za razvoj in investicije                                                                  

 

dr. Iztok Kovačič                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                           direktorica Občinske uprave

Priponka k odgovoru

Nazaj na seznam