Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda da Komunala Novo mesto ob izdaji računov obvesti vse uporabnike o možnosti združevanja računov in o potrebnem postopku


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda, da Komunala ob izdaji računov obvesti vse uporabnike o možnosti združevanja računov in o potrebnem postopku.

Iz odgovora na svetniško pobudo Komunali Številka: 9001-5/2016-316 Pobuda, da se za posameznega uporabnika oziroma gospodinjstvo združi račune za vse opravljene storitve. In odgovora da je združitev možna že tudi sedaj.

Glede na specifiko Mestne občine Novo mesto ima veliko občanov vsaj dva priključka vodovoda (npr. hiša in zidanica), posledično temu pa od Komunale Novo mesto dobijo dva računa za opravljene storitve. Z združitvijo stroškov vseh storitev v en račun bi privarčevali tako pri Komunali Novo mesto pri izdaji računov, kot tudi občani, ko bi plačali samo eno provizijo za plačilo storitev.

Odgovor

Pobuda je bila posredovana Komunali Novo mesto in bo upoštevana.

 

mag. Jože KOBE

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam